Služby

Komplexní stomatologická preventivní péče

V rámci této péče provádíme pravidelné preventivní prohlídky nastavené podle aktuálního zdravotního stavu Vašich zubů a dásní. U většiny pacientů je ideální interval preventivních prohlídek 6 měsíců. V případě nezbytných zákroků lze tyto pak provádět relativně bezbolestně a s minimálně invazivním přístupem k Vaším zubním tkáním. Naši pacienti mají možnost volby jedné z našich nabízených služeb, kterou je hlídání těchto intervalů preventivních prohlídek s možností zasílání upozornění formou SMS, e-mailu či telefonicky.

Dentální hygienický program

Ošetření

V rámci tohoto programu nabízíme:

  • poradenskou a preventivní činnost v zubní hygieně
  • hygienický program při léčbě zánětů dásní a paradentóze
  • instruktáž a nácvik ústní hygieny u ortodontických pacientů
  • nácvik péče o fixní můstky a zubní implantáty
  • pomůcky pro dentální hygienu a nácvik jejich použití
  • poučení a aplikace fluoridů
  • ošetření citlivých zubních krčků
  • depuraci a leštění zubů
  • bělení zubů

Dentální hygienistky jsou většinou ženy se specializovaným pomaturitním vzděláním. V civilizovaném světě je pacienti navštěvují zpravidla před zubním preventivním vyšetřením, případně před jiným ošetřením u lékaře. Ideální frekvence návštěv je též jednou za 6 měsíců. Jejich úkolem je především instruovat a trénovat pacienty v perfektní ústní hygieně, odstraňovat pravidelně zubní kámen a plak. Ty jsou vždy příčinou zánětu dásní a u dlouhodobě neléčených pacientů s nedostatečnou hygienou i příčinou paradentózy.

 

Naši pacienti vždy rádi a pravidelně využívají těchto našich služeb, protože poměrně zakrátko poznali, že pravidelnými návštěvami zubní hygienistky výrazně snížili frekvenci výskytu zubních kazů a zbavili se též jednou provždy problémů se zánětem dásní.

Léčebně estetické stomatologické výkony

Do této skupiny nabízených služeb patří samozřejmě léčba zubního kazu a jeho následných komplikací, tedy léčba postižené zubní dřeně. Snažíme se o šetrný přístup při ošetření tvrdých zubních tkání s cílem jejich maximálního zachování. Výsledkem je vždy estetická výplň s obnovením přirozené funkce zubu. Často jsme nuceni též k rekonstrukci nevyhovujících výplní, nejčastěji z důvodu jejich funkčního selhání. Na přání pacientů též rekonstruujeme esteticky nevyhovující výplně, byť by byla jejich funkce ještě zachována. K práci používáme samozřejmě nejmodernější materiály, které jsou na trhu k dispozici.

Ošetření

Řešení defektů chrupu protetickými náhradami

Pokud již dojde z jakéhokoli důvodu ke ztrátě zubu, snažíme se o rehabilitaci stavu chrupu jakožto celku. Ve 21. století již přece neošetřují zuby kováři, ale vysokoškolsky vzdělaní stomatologové – proto je u nás extrakce zubu prováděna až v nejzazším případě, není-li jiná možnost ošetření. Pokud dojde ke ztrátě zubu, snažíme se o co nejrychlejší řešení vzniklého defektu vhodnými protetickými náhradami. Spolupracujeme proto s nejlepšími laboratořemi, které jsou schopny rychle, ale především kvalitně řešit naše požadavky.