Ordinace

Nadstandardní prostředí stomatologické ordinace

Při budování prostor ordinace jsme si kladli za cíl vytvořit po všech stránkách příjemné prostředí. Je nám naprosto jasné, že většina lidí pokládá jen samotnou návštěvu zubního lékaře za stresující zážitek. Proto již samotná čekárna je vybavena spíše jako malý obývací pokojík s obrazy na stěnách, s akvarijními rybičkami, květinami apod., aby pacienti mohli v klidu relaxovat před samotným ošetřením a pokud možno se na něj v klidu připravili. K dispozici jsou také nápoje, které si můžete Vy nebo Váš doprovod vždy sami nabídnout.

ČekárnaČekárna

My i naši kolegové se již snažíme držet krok se světovými standardy. Všechny naše přístroje splňují státem požadované normy, snažíme se o maximální čistotu a dodržování hygienických pravidel. Rentgenový přístroj je již nainstalovaný v ordinaci a snímky jsou zpracovány digitálně - máme je tak k dispozici okamžitě, aniž byste museli vstávat ze zubního křesla.

Nadstandardní přístup k pacientům

Při ošetření se snažíme v první řadě o maximálně komplexní a empatický přístup, a to ke všem pacientům bez rozdílu. Chápeme, že na zubní křeslo pacient usedá často s obavami, strachem nebo nepříjemným pocitem. Snažíme se nejen o maximálně kvalitní ošetření po odborné stránce, ale i také o maximálně citlivý psychologický přístup vedoucí k odbourání strachu a relativně příjemnému ošetření.

Ošetření